ALPHA

O nas

Kancelaria powstała w roku 1991 jako Biuro Rachunkowe ALFA. W roku 1999 zmieniono nazwę na Kancelarię Auditingu i Podatków ALFA, rozszerzając usługi biura rachunkowego o usługi biegłego rewidenta. Od dnia 1 stycznia 2018 roku działalność Kancelarii Auditingu i Podatków ALFA jest prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia Jadwigi Godlewskiej właściciela biura rachunkowego działającego od 1991 roku oraz pasji i kreatywności Łukasza Godlewskiego, który od początku kariery zawodowej pracował w wiodących firmach audytorsko-doradczych,  Kancelaria Auditingu i Podatków ALFA Sp. z o.o. łączy cechy firmy rodzinnej z najlepszymi wzorcami międzynarodowych podmiotów.

Jadwiga Godlewska

Jadwiga Godlewska zdjęcieAbsolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (SGH). Posiada uprawnienia Doradcy Podatkowego 01846 i Biegłego Rewidenta nr 2003. Od 1991 roku prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, od 1999 roku świadczy również usługi biegłego rewidenta,  szkoleniowe i wydawnicze.

Dzięki swojemu doświadczeniom i wiedzy prowadzi szkolenia i współpracuje bądź współpracowała między innymi z takimi jednostkami szkoleniowymi jak:

 • FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI - WARSZAWA
 • INFOR - WARSZAWA
 • REWIKS SP. Z O. O. - WARSZAWA
 • CENTRUM EDUKACJI EKSPERT - WARSZAWA
 • INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW - WARSZAWA
 • KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW O/ Warszawa
 • POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI
 • STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE O/O Warszawa
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Warszawa

Od 2003 do 2007 r. pełniła funkcję członka zarządu Warszawskiego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, w latach 2007 – 2011, 2011- 2015 i nadal jest zastępcą Prezesa tego oddziału.

W latach 2004 – 2007, 2011- 2015 była członkiem Komisji Szkoleniowej przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Od 2007 do 2011 r. była i od 2015 roku jest członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR.

Od 2012 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie.

W 2013 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powołało P. Jadwigę Godlewską na członka Zespołu ds. modyfikacji treści programowych ścieżki certyfikacji SKwP.

Uznając dorobek i doświadczenie zawodowe właściciele grupy kapitałowej PKF Consult sp. z o. o. Warszawa powołali P. Jadwigę Godlewską na członka jej Rady Nadzorczej.

P. Jadwiga Godlewska jest także autorką bądź współautorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości jak też rewizji finansowej.

Łukasz Godlewski

Łukasz Godlewski zdjęcieAbsolwent SGH w Warszawie. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta nr 12068 oraz certyfikat księgowego nr 19756/2007. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Doświadczenie zdobywał w wiodących spółkach audytorsko-doradczych:

 • Pricewaterhouse Coopers
 • BDO
 • Grant Thornton

Jest autorem publikacji na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Polskich Standardów Rachunkowości.

Jest wykładowcą współpracującym ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie oraz PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.