ALPHA

Doświadczenie

Sektor: Rolnictwo

 1. gospodarstwa sadownicze
 2. działy specjalnej produkcji rolnej

Sektor: Przemysł i budownictwo

 1. przemysł wydobywczy: kopalnia żwiru,
 2. przemysł materiałów budowlanych: betoniarnia
 3. przemysł spożywczy: rzeźnia
 4. przemysł poligraficzny: drukarnia
 5. budownictwo: budowa systemów przesyłowych, budowa obiektów budowlanych, działalność deweloperska

Sektor: Usługi

 1. usługi dla konsumentów:
  • handel i naprawy: m.in. handel towarami rolno-spożywczymi, handel sprzętem biurowym, naprawy blacharskie, handel paliwami,
  • hotele i restauracje
  • usługi osobiste: m.in. ochrona osób i mienia,
  • edukacja: m.in. szkolenia językowe, przedszkola
  • ochrona zdrowia: m.in. gabinety masażu, gabinety lekarskie, usługi kosmetyczne, usługi pielęgniarskie
  • działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem: m.in. usługi eventowe, usługi turystyczne
  • transport osób
 2. usługi dla biznesowe:
  • handel materiałami budowlanymi
  • transport i gospodarka magazynowa: transport towarów, paliw, art. rolno-spożywczych, centrum logistyczne,
  • pośrednictwo i doradztwo: usługi agentów ubezpieczeniowych,
  • obsługa nieruchomości
  • wynajem maszyn i sprzętu
  • informatyka
 3. usługi ogólnospołeczne;
  • działalność organizacji członkowskich: stowarzyszenia, koło łowieckie, fundacje

Publikacje książkowe i materiały szkoleniowe

LP

TYTUŁ

KONFERENCJA

ROK

1

Wycena i ujawnianie zapasów według regulacji ustawy o rachunkowości oraz MSSF
– praca zbiorowa pod red. Jadwigi Godlewskiej . Podręcznik w ramach szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów.

SKwP w Polsce Zarząd Główny ICZK

2013

2

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH – praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Godlewskiej

SKwP w Polsce Zarząd Główny ICZK

2015

Recenzje

 

LP

Autor i tytuł referatu

Konferencja

ROK

1

Dr Dorota A. Mikulska – Etyczne aspekty pozyskiwania i akceptacji zleceń przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych

Recenzja referatu złożonego na XIII Doroczną Konferencję Audytingu KIBR

2012

2

Lech Maria – Jak  prawidłowo sporządzić dokumentację badania sprawozdania finansowego

Recenzja referatu złożonego na XIII Doroczną Konferencję Audytingu KIBR

2012

3

Ewa Sobińska – Dokumentacja rewizyjna w badaniu sprawozdań finansowych

Recenzja referatu złożonego na XIII Doroczną Konferencję Audytingu KIBR

2012

4

dr Mariusz Andrzejewski – Ustawowe zasady funkcjonowania systemu rewizji finansowej w Polsce – wybrane problemy

Recenzja referatu złożonego na XIII Doroczną Konferencję Audytingu KIBR

2012